За ТВ А1

Датум

Здружението на новинарите и Самостојниот синдикат на новинарите и медиумски работници изразува длабоко жалење поради стечајната постапка за ТВ А1 и искрено се надева дека таа нема да доведе до нејзино згаснување.

Очекуваме дека  сите надлежни инстанци ќе го споделат нашето уверување дека македонскиот медиумски простор би бил сериозно осиромашен со затворањето на најстарата приватна телевизија во Република Македонија. Особено загрижувачки е фактот што стечајната постапка би можела да доведе до губење на работа на  голем број наши колеги. Во таа смисла ССНМ веќе е во комуникација со синдикалниот претставник на ТВ А1 и до своите членови достави образец за побарувања кои треба да се упатат до стечајниот управник во случај на прекин на работниот однос. За сите натамошни чекори ССНМ на своите членови им нуди правен совет и помош.

Случувањата на „Перо Наков“ уште еднаш ја потенција важноста да  се организираме и да настапиме како единствена сила која ќе ги принуди работодавачите да не остават простор затворањето на некој медиумот да биде претставено како борба со криминал ставајќи знак  на еднаквост помеѓу новинарството и незаконското работење

Останати
објави

Сподели на...