За ССНМ

ССНМ е основан на 12 ноември 2010 година како резултат на дведецениската потреба за заштита на правата на медиумските работници.

Самостојниот Синдикат на новинари и медиумски работници чиј скратен назив е ССНМ е доброволна, самостојна, независна и непартиска организација чија главна цел е застапување, претставување, унапредување и заштита на економските и професионални интереси на вработените во медиумите.

ССНМ е полноправна членка на  Меѓународната федерација на новинарите  IFJ  најголема организација на новинари во светот со 600 000 членови од повеќе од 100 земји и член на Европската федерација на новинари .

Состав на раководните тела:

Претседател

Павле Беловски

Извршен одбор

Тамара Грнчароска
Теофил Блажевски
Орданче Костов
Славица Филиповска
Јован Лесански
Марина Илиевска
Теодора Цветковска
Викторија Миткова
Весна Коловска
Бојан Стојановски

Надзорен одбор

Игор Стефановски
Елисавета Бејкова
Сашко Димовски

Статутарна комисија

Ѕвездан Георгиевски
Дарко Дуридански
Перо Момировски