За ССНМ

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници е основан на 12 ноември 2010 година како резултат на дведецениската потреба за заштита на правата на медиумските работници.

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници чиј скратен назив е ССНМ е доброволна, самостојна, независна и непартиска организација чија главна цел е застапување, претставување, унапредување и заштита на економските и професионални интереси на вработените во медиумите.

ССНМ е член на Меѓународната федерација на новинари (IFJ), најголемата глобална синдикална федерација на новинарски синдикати во светот која претставува повеќе од 600,000 медиумски работници од 187 организации во 146 земји и член на Европската федерација на новинари (EFJ).

Состав на раководните тела

Павле Беловски

Претседател

Извршен одбор

Тамара Грнчароска

Тамара Грнчароска

Teofil Blazevski

Теофил Блажевски

kostov

Орданче Костов

Славица Филиповска

Јован Лесански

Марина Илиевска

Теодора Цветковска

Викторија Миткова

Весна Коловска

Бојан Стојановски

Надзорен одбор

igor

Игор Стефановски

bejkova

Елисавета Бејкова

Sasko Dimovski

Сашко Димовски

Статутарна комисија

Zvezdan Georgievski

Ѕвездан Георгиевски

Дарко-Дуридански

Дарко Дуридански

1-Перо-Момировски-спортски-новинар

Перо Момировски