Закони

Законот за работните односи е клучниот документ кој ги дефинира правата и обврските на вработените и работодавачите. Можете да го преземете со клик тука.