Закони

Законот за работни односи е клучниот документ кој ги дефинира правата и обврските на вработените и работодавачите.Можете да го преземете тука