• +389 70 843 318 +389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Зошто ни треба синдикат

Синдикат е доброволна организација на работници која се темели на заеднички интерес и меѓусебна солидарнот 손세이셔널 5화 다운로드. Новинарите, фоторепортерите, снимателите и сите кои учествуваат во медиумскиот производ се – работници и затоа им е потребен синдикат кој ќе ги штити нивните основни работнички и професионални права Life-And-Life Love.

Синдикатот ги обединува сите – независно од нивната партиска, етничка или каква било друга припадност , сите имаат ист интерес:подобри услови за работа и подобра плата Logitech Unifaing Software.
Само здружени новинарите и другите медиумски работници можат да ги променат работите и да ги остварат своите интереси Secret Boutique. Сопствениците нема да ги сметаат за релевантни поединечните барања, но работниците организирани во силен сидикат нема да можат да ги игнорираат 무료 서식 다운로드.
Не смееме да дозволиме да не исплашат заканите и забраните на сопствениците за формирање синдикат.Тоа е основно човеково право и неговото кршење е спротивно на законот, Уставот и меѓународните конвенции на кои Македонија е потписник font for the font.
Сегашната ситуација на тоа поле е речиси катастрофална. Многу колеги работат на црно, без годишен одмор, без платено прекувремено, боледување и сл Wholesale download.
Квалитетен колективен договор ги регулира овие прашања и сите други кои се однесуваат на нашите социјални и професионални права, но за да биде рамноправен партнер во колективните преговори синдикатот мора да има доволен број на членови.Неговата сила е неговото членство и подготвеноста на тоа членство да се избори за своитеправа.Раководството на синдикатот го претставува и го застапува, но синдикатот се членовите, не претседателот thinapp 다운로드!
Со други зборови:синдикатот ги брани правата на работниците во согласност со законот и колективните договори склучени со работодавачите, а успешен е онолку колку секој негов член е подготвен заедно со другите да ги брани своите права Download Arrow Raising.
Затоа што заедно сме посилни! 
1. Синдикалните права се основно човеково право new folder!
2. Нема слободни медиуми во услови на сиромаштија, корупција или страв
3. Само синдикат може да преговара и потпише  колективен договор кој ќе ги штити работничките, социјалните и професионалните права на медиумските работници!
4. Без взаемна солидарност нема силен синдикат!
5. Синдикатот ги штити своите членови!

Scroll Up